Bračna i porodična stabilnost nakon 12 meseci pandemije COVID-19

O istraživanju

U prethodnih godinu dana susreli smo se sa brojnim izazovima koji su prouzrokovani pandemijom koronavirusa. Svi se prilagođavamo novim uslovima koji od nas zahtevaju da menjamo navike, usklađujemo porodične i poslovne obaveze što može značajno uticati na porodičnu dinamiku. Zbog toga smo mi, studenti psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, želeli da ispitamo kako je novonastala situacija uticala na stabilnost i odnose u braku i porodici. Tako je pokrenuto ovo istraživanje…

Ako želite da pogledate kompletno istraživanje molimo vas da proučite obrazac saglasnosti.

Misija

Stvaranje prepoznatljive organizacije koja će doprinositi razvoju misli o porodici i unapređenju dobrobiti i kvalitetu života porodica na ovim prostorima te time aktivno doprineti dobrobiti celokupne zajednice.