Percepcija porodičnog funkcionisanja tokom pandemije kovida-19: poređenje sa podacima pre pandemije

Životi naših porodica sačinjeni su od različitih događaja koji su od značaja za porodično funkcionisanje. Nekada se oni dešavaju ređe, a nekada češće.

Tokom protekle godine, svi smo bili suočeni sa većim brojem životnih izazova nego što je to uobičajeno.

Iz tog razloga želimo da saznamo da li je, i ako jeste, na koji način stresogeno iskustvo tokom pandemije COVID-19 uticalo na funkionisanje porodica na ovim prostorima.

Upitniku za roditelje možete pristupiti klikom na dugme “RODITELJ”

Ukoliko kao dete u porodici učestvujete u istraživanju, kliknite na dugme “DETE”

Misija

Stvaranje prepoznatljive organizacije koja će doprinositi razvoju misli o porodici i unapređenju dobrobiti i kvalitetu života porodica na ovim prostorima te time aktivno doprineti dobrobiti celokupne zajednice.