FORMULAR ZA SAGLASNOST ISPITANIKA
ZA UČEŠČE U ISTRAŽIVANJU
KOJE SE RADI U SKLOPU PREDISPITNE OBAVEZE NA KURSU PSIHOLOGIJA PORODICE POD NAZIVOM
„BRAČNA I PORODIČNA STABILNOST NAKON 12 MESECI PANDEMIJE COVIDA-19”

Univerzitet u Beogradu
Filozofski fakultet
Odeljenje za psihologiju

Ovim putem želimo da te zamolimo za učešće u istraživanju koje sprovode studenti psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pokušavamo da upoznamo različite karakteristike funkcionisanja porodica tokom pandemije COVID-19. U postizanju tog cilja, veoma nam je važno da saznamo kakvi su doživljaji različitih članova porodice. Pre nego što odlučiš da li želiš da učestvuješ u istraživanju, trebalo bi da dobiješ nešto više informacija o njemu, kao i o načinu na koji će podaci o tvojoj porodici biti korišćeni.

Istraživanje je odobrila Komisija za ocenu etičnosti istraživanja Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (protokol br. #2021-21 od 08.04.2021.).

PODACI O ISTRAŽIVANJU

U prethodnih godinu dana susreli smo se sa brojnim izazovima koji su prouzrokovani pandemijom COVID-19. Svi se prilagođavamo novim uslovima koji od nas zahtevaju da menjamo navike i usklađujemo porodične odnose i obaveze.

Stoga, cilj ovog istraživanja je da ispitamo kako je novonastala situacija uticala na komunikaciju u porodici, uzajamnu emocionalnu podršku, rešavanje problema i suočavanje sa stresom, ali i na zadovoljstvo i prilagođavanje porodice trenutnoj situaciji.

Tvoje učešće u istraživanju podrazumeva da pažljivo popuniš upitnik o tvom ličnom doživljaju funkcionisanja porodice tokom celokupne pandemije. Upitnik će takođe, svako za sebe, popuniti i tvoji roditelji.

Na tebi je da izabereš da li želiš da učestvuješ u istraživanju. Učešće podrazumeva da izdvojiš 60 minuta svog vremena za popunjavanje upitnika. Rezultati ovog istraživanja će značiti porodicama koje se suočavaju sa različitim problemima u funkcionisanju prouzrokovanim pandemijom. Rezultati će takođe pomoći i nama kao istraživačima da bolje razumemo porodice i izazove na koje možda nailaze.

Učešće u istraživanju neće izazvati nikakve loše posledice po tebe, niti po tvoje roditelje. Možeš da odustaneš od učešća u bilo kom trenutku, što takođe neće imati nikakve negativne posledice. Ako tokom popunjavanja upitnika odlučiš da odustaneš, svi podaci koji si do tada uneo/-la će biti obrisani.

U upitniku nećemo tražiti tvoje lične podatke, kao ni ime ni prezime, samo podatke o tvom polu i godinama. Tvoje ime ne može biti povezano sa odgovorima koje budeš davao/-la, niti će biti korišćeno u izveštaju koji ćemo, nakon završetka istraživanja, napisati. Svi podaci će biti kodovani i biće korišćeni isključivo u istraživačke svrhe.

Rеzultаti ispitivаnjа će možda biti оbјаvlјеni u stručnој litеrаturi, uz punu zaštitu privatnosti tebe i članove tvoje porodice. U obradi i interpretaciji pоdаtaka iz istraživanja mоgu učestvovati nastavnici i istrаživаčke јеdinice Filоzоfskоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu. Pоnаvlјаmо, pоdаci ćе biti šifrоvаni.

Ti, kao i tvoji roditelji (ili staratelji) morate da kažete da li je u redu da ti učestvuješ u ovom istraživanju. Saglasnost roditelja je neophodna ukoliko si mlađi od 18 godina.

ZAVRŠNE INFORMACIJE

U slučaju nedoumica ili potreba za dodatnim informacijama molimo da kontaktirate predmetnog nastavnika, doc. dr Snežanu Svetozarević putem mejla

info@psihologijaporodice.com

Klikom na dugme “DALJE“, te prelaskom na upitnik, potvrđuješ da si razumeo/-la navedeno i imao/-la mogućnost da razjasniš nedoumice, te da si saglasan/-na sa navedenim i dobrovoljno pristaješ na učestvovanje u istraživanju.

Misija

Stvaranje prepoznatljive organizacije koja će doprinositi razvoju misli o porodici i unapređenju dobrobiti i kvalitetu života porodica na ovim prostorima te time aktivno doprineti dobrobiti celokupne zajednice.