Vrednosti i načela delovanja

Naučnost, etičnost i profesionalnost
Radu s porodicama potrebno je pristupiti odgovorno i stručno, poštujući naučne principe, etička načela i standarde profesije. Svoj rad temeljimo upravo na ovim pretpostavkama.

Prihvatanje različitosti
Različitostima se pristupa kao bogatstvu i preduslovu za izgradnju humanog i demokratskog društva.

Humanost i ljudska prava
Kroz interakciju različitosti razvijamo nove oblike delovanja, utemeljene na dostojanstvu i jednakosti prava za sve članove društva.

Kontuinuitet procesa razvoja
Mi nastavljamo da se razvijamo i rastemo – baš kao što to čine i porodice, i pojedinci i parovi u okrilju porodica…

Otvorenost za saradnju
Saradnja svih onih koji teže istom cilju preduslov je izgradnje humanog društva i negovanja vrednosti na kojima je ono utemeljeno. Stoga, radujemo se novim saradnicima!

Psihologija porodice

Psihologija porodice je naučna disciplina, i to veoma mlada. Procenjuje se da postoji nekih tridesetak godina, za razliku od njene “roditeljske” nauke, (opšte) psihologije, stare barem jedan vek.

Čime se bavi psihologija porodice?

Ona predstavlja naučnu studiju porodice, iz različitih perspektiva – zainteresovana je za to kako se menjaju “izgled” i funkcije porodice kroz vreme, mesto, kulture, generacije…

Psihologija porodice je podjednako i praktična nauka – njen cilj je unapređenje doživljaja dobrobiti i kvaliteta života pojedinaca i porodica. To ostvaruje putem razvoja programa prevencije i ranih intervencija, na naučni način – efikasnost svojih postupaka pažljivo i sistematski izučava.

Naši radovi

Cilj našeg delovanja je izgraditi mrežu za edukaciju i istraživanja u oblasti psihologije porodice.

Mreža saradnika
Nastavljamo sa razvojem mreže podrške porodicama na ovim prostorima…
Istraživanja
Jedan od temelja ove inicijative je naučna spoznaja porodice. Ohrabrujemo i druge, kako mlade, tako i iskusne istraživače ‒ da nam se pridruže. Ovo bi bio jedan od razloga zašto je to važno: “Onog dana kada nauka počne proučavati nefizičke pojave, u narednih deset godina napredovaće više nego u svim ranijim vekovima svoje istorije.” Nikola Tesla Tako je sa naukom. A sa realnim životom? Što bolje razumemo porodice, bolje ćemo razumeti i sebe. Uz to, razumevanje je polazna tačka u unapređenju doživljaja dobrobiti i kvaliteta života kako nas, tako i naših porodica, a samim time i društva u celini.
Misli o porodici
Ponekad je teško navigirati kroz nepregledne pejzaže misli o porodici. Zato smo sebi dali za zadatak da pratimo, te sa vama podelimo, različite naučno-stručne informacije o porodicama na ovim prostorima.
Profesionalni rast i razvoj
Budući da “na mladima svet ostaje”, jedna od naših ključnih aktivnosti je podrška profesionalnom rastu i razvoju stručnjaka koji tek stasavaju.

Misija

Stvaranje prepoznatljive organizacije koja će doprinositi razvoju misli o porodici i unapređenju dobrobiti i kvalitetu života porodica na ovim prostorima te time aktivno doprineti dobrobiti celokupne zajednice.